Школьное методическое объединение учителей

                               

        

Кафедра гуманитарных наук

Русский язык и литература

Якутский язык и литература

Гуманитарные науки

Николаева Людмила Спиридоновна

c.т. 89246604633

e-mail: schoolsemendanilov@yandex.ru

Шамаева Мотрена Егоровна

с.т. 89244682670

Тимофеева Надежда Ивановна

с.т. 89148254073

Борисова А.С.

Масимова С.Н.

Дьячковская Т.Н.

Данилова Е.И

Леверьева Е.С.

 

Семенова А.П.

Семенова А.В.

Бандерова С.А.

 

Тимофеева В.И.

Петрова С.С.

Старостина Т.П.

Петрова А.И.

Ноговицын В.М.

 

 

Кафедра естественно-математический наук

Математика и информатика

Естествознание

Физическая культура

Технология и музыка

Антонова Мотрена Афанасьевна

с.т.89241712858

Motrena_antonova@mail.ru

Евлева

 Фекла Матвеевна

 

Михайлов Михаил Васильевич

Ксенофонтова Туйаара Прокопьевна

Чемезов Е.Е.,

Новикова Е.К.

Васильева И.А.

Бережнова А. П.

Ефремов И.В.

Павлова Е.Р.

Петрова А.И.

Жиркова М.П. Санников Н.И

Пахомов Н.Е.

Аянитова Т.А.

Максимов Ф.А.

Петрова В.В.

Максимов Н.Ф.

Яковлева Нь.В.

Кожеваткина М.Н.

Татаринова С.П.

Ксенофонтова Т.П.

 

Кафедра начальных классов

Потапова Альбертина Константиновна

с.т.89248608174

Лукина Сардана Владимировна

Александрова О.С.

Алексеева А.Н.

Ефимова С.И.

Леонтьева В.И

Николаева Л.И.

Никифорова А.В.

Аввакумова К.И.

Антонова Л.А.

Сергеева М.Д.

Стручкова В.А.

Максимова Л.А.

 

Пахомова М.И.

Сидорова У.Н.

Лукина С.В.

Парфенова Р.В.

Руководители школьных методических объединений учителей

Николаева Людмила Спиридоновна

Шамаева Мотрена Егоровна

Тимофеева Надежда Ивановна

Антонова Мотрена Афанасьевна

Евлева Фекла Матвеевна

Михайлов Михаил Васильевич

Ксенофонтова Туйаара Прокопьевна

Потапова Альбертина Константиновна

Лукина Сардана Владимировна

Концепция

развития МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа  им. С.П. Данилова»